Truchlící postava

Detail záznamu
Číslo 2645
Název Truchlící postava
Autor Jan Zrzavý
RealizaceAteliér Tumpach
Datace 19331938
Adresa Kladno, Hřbitovní
GPS50,1526; 14,1
Umístění umístěno v exteriéru. Areál centrálního městského hřbitova je situován v severní části města v ul. Hřbitovní, v městské části Švermov. Mozaikový obraz je umístěn na průčelí kamenné stély náhrobku rodiny Taušovy a Podaných. Hrobové místo se nachází v zadní části kladenského hřbitova, u jižního ramene obvodové ohradní zdi. Mozaika je v celé ploše vystanena vlivům okolí.
Rozměryvýška: 172 cm, šířka: 70 cm
Materiál sklo›štípané (Štípané sklo, dva odstíny jsou se šlírem. Kostky jsou rozměrů cca 15 x 20 mm, největší pak 15 x 25 mm. Jsou použity i kostky menších rozměrů. Kostky jsou vyskládány velmi těsně, pojivo mezi nimi není patrné. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav poškozeno (2018)
PoškozeníNáhrobek se nachází v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných poruch. Na mozaikovém panelu je patrná koroze kovového rámu, zejména ve spodních partiích, kde dochází též k úbytku tmelu. Ve spodní části je zřejmé silné znečištění prachovými depozity a městskou špínou, včetně ztráty jednotlivých kostek. U některých kostek se zlacením došlo k odprýsknutí zlaté folie.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Truchlící postava. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 13.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2645
10/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2018
10/2018
10/2018
10/2018
Text hesla
Jednoduchý náhrobek je opatřen stélou z černého leštěného kamene, kterou ve středu zdobí obdélná mozaiková kompozice. Z drobných skleněných kostek je zde vysázena ženská postava v antické říze umístěná v šedé nice, za kterou se rozvíjí modré pozadí dekorované modrými květinami. Žena má zlaté vlasy ozdobené květinovým věncem a v rukou drží štíhlou nádobu. Kvalitní mozaikářská práce s delikátní pastelovou barevností byla provedena v dílně Jana Tumpacha podle návrhu Jana Zrzavého. Stejnou mozaikou se podnik v roce 1937 prezentoval na výstavě v Paříži a identická kompozice rovněž ozdobila Tumpachův hrob na pražských Vinohradských hřbitovech.
Literatura

ČTYROKÝ, Václav. Naše sklářství na světové výstavě v Paříži. Sklářské rozhledy, 1937, roč. 14, č. 4, s. 4.

ČTYROKÝ, Václav. Sklo na světové výstavě v Paříži. Sklářské rozhledy, 1937, roč. 14, č. 8, s. 137–145.

KŘENKOVÁ, Zuzana. Jan Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 254–259.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.