Pávi

Detail záznamu
Číslo 2630
Název Pávi
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 19531959
Adresa Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 1979
GPS50,4346; 15,8075
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům s trojicí samostatných vchodů je situován v městské zástavbě za řekou Labe, nedaleko areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem. Mozaikové pole s motivem bažantů je umístěn nad zastřešeným vstupním portálem do domu č. p. 1979 (tj. vstup vpravo). Mozaika je před vlivem okolního prostředí částečně chráněna pouze v horních partiích vystupující kordónovou římsou.
Rozměryvýška: 60 cm, šířka: 150 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných kruhových skleněných kamenů (průměr 10 mm, výška 4 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2018)
PoškozeníBytový dům se nachází ve velmi dobrém stavu. Lokálně bylo pozorováno znečištění mozaiky fasádní barvou.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Pávi. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2630
8/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2018
8/2018
8/2018
8/2018
8/2018
8/2018
8/2018
8/2018
Text hesla
Domovní znamení je zasazeno na ležatě obdélném panelu nad hlavním vstupem do bytového domu. Představuje pár bílých pávů na světle hnědém pozadí. Hruď a dekorativně rozšířené ocasy zvířat jsou opatřeny okrovými skvrnami. Těla samce a samičky se ve středu kompozice překrývají.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.