Keramické mozaiky na nároží

Detail záznamu
Číslo 2572
Název Keramické mozaiky na nároží
Autor
Datace 19001910 (první desetiletí 20. století)
Adresa Plzeň, Politických vězňů 1207 / 34
GPS49,7273; 13,37
Umístění umístěno v exteriéru. Díla jsou umístěna na nároží budovy Mulačovy nemocnice, v úrovni druhého patra. 
Rozměryvýška: 175 cm, šířka: 150 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2019)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Keramické mozaiky na nároží. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2572
9/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2019
9/2019
Text hesla
Mulačova nemocnice vnikla v letech 1926-1929 přestavbou původní secesní vily, která stála na nároží ulice Politických vězňů a Dvořákova. K výzdobě tohoto staršího objektu nepochybně patřily také dvě mozaiky, nacházející se dnes na nároží, a znázorňující galantní kompozici flétnisty s tančící dívkou a protější scénu tanečnice s růžemi.
Literatura

Hejna, Aleš. Křížky a vetřelci. Katalog drobného umění na území Plzně. [online] [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: < http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/polozka/524/>
Přístavba sanatoria Jana Mulače 1931–1933. Plzeňský architektonický manuál [online]. ©2014–2016 Via Aurea, s. r. o., © 2015–2016 pam.plzne.cz (Plzeň 2015, o. p. s.) [cit. 28. 11. 2019]. Dostupné z: https://pam.plzne.cz/objekt/c6-1207p-pristavba-sanatoria-jana-mulace#!pr...

 

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.