Bludiště života

Detail záznamu
Číslo 24
Název Bludiště života
Autor František Tesař
RealizaceFrantišek Tesař
Datace 2014
Adresa Čáslav, Tyršova 637 / 10
GPS49,9169; 15,3899
Umístění umístěno v exteriéru. Dům s mozaikou je součástí městské zástavby a nachází se v lokalitě rodinných domků v severní části města. Mozaika je instalována na bočním severovýchodním průčelí domu, na centrální ose nad oknem v úrovni druhého nadzemního podlaží. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 80 cm, šířka: 180 cm
Materiál kov, kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena převážně z kamenných a ze štípaných skleněných kostek. Sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2016)
PoškozeníObjekt rodinného domu je v dobrém stavu. V dobrém stavu je i mozaiková výzdoba.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Bludiště života. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/24
3/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2016
3/2016
3/2016
Text hesla
Mozaika zhotovená v dílně Františka Tesaře dle jeho vlastního návrhu je zasazena nad oknem rodinného domu. Představuje centrální motiv geometricky uspořádaného labyrintu, který je ve spodní části provázen půlkruhem planetárních znamení a v horní části je na něm položen plasticky vystupující letící racek.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.