Památník Obětem Pražského povstání

Detail záznamu
Číslo 2307
Název Památník Obětem Pražského povstání
Autor Martin Sladký
Datace 1987
Adresa Praha, K Barrandovu
GPS50,0385; 14,4032
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna na betonové stěně. Dílo je osazeno ve stráni při pěšině, která vede od Barrandovských teras dolů k železniční trati, v blízkosti silnice K Barrandovu. Dílo se nachází na odlehlém místě, zarostlém vegetací.
Rozměryvýška: 194 cm, šířka: 436 cm
Materiál kámen
Stav poškozeno (2018)
PoškozeníStav k 22.11. 2018 Mozaika je znečištěna graffiti, došlo ke ztrátě několika kamenů. Mozaika byla doplněna pamětní deskou, která byla několikrát odcizena. Dílo bylo v roce 2020 zrestaurováno.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Památník Obětem Pražského povstání. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2307
11/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2018
11/2018
Přístupová cesta od Hlubočep, 9/2018
Přístupová cesta, 9/2018
Přístupová cesta, pohled na mozaiku, 9/2018
Přístupová cesta, 9/2018
Literatura

BAUEROVÁ, Pavla, KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ, Magdalena a VICHERKOVÁ, Vicherková. Kamenná mozaika - muzívní technika s nejdelší tradicí. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č.. 3, s. 229. 

 

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.