Mozaiky s motivy motýlů a ptáků

Detail záznamu
Číslo 226
Název Mozaiky s motivy motýlů a ptáků
Autor Jan Hána
InvestorInženýrská organizace projektová - investiční výstavba Chomutov
Datace 1978
Adresa Klášterec nad Ohří, Lesní 545
GPS50,3931; 13,1862
Umístění umístěno v exteriéru. Budova Mateřské školy Sluníčko je situována v městské zástavbě v severovýchodní části města. Mozaiky jsou instalovány v ležatě obdélné mělké nice na bočním severovýchodním průčelí objektu, na úrovni druhého nadzemního podlaží.Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí chráněna zapuštěním do hmoty fasády (tato je nyní zateplena). 
Rozměryvýška: 140 cm, šířka: 500 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›rotačně (Mozaiky jsou sestaveny z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 16 mm x 12 mm. Použité sklo je čiré i zakalené. )
Stav dobrý (2015)
PoškozeníBudova mateřské školky je v dobrém stavu, viditelně po nedávné rekonstrukci. V dobrém stavu se nachází i mozaiková výzdoba. Pouze na mozaikovém panelu na prav straně došlo ke ztrátě jednotlivých kostek (cca 5 ks).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mozaiky s motivy motýlů a ptáků. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 13.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/226
7/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2015
7/2015
7/2015
7/2015
7/2015
7/2015
7/2015
7/2015
7/2015
7/2015
Text hesla
Mozaika provedená v roce 1978 je osazena na boční fasádě mateřské školy. Tvoří ji tři vpadlá pole – boční jsou užší stojatě obdélná, střední je téměř čtvercové. Nesou výjevy kombinující na fialovém pozadí modré obrysy stromů doplněné ve světle zelených korunách motivy motýlů v bočních polích a ptáků ve středním poli. Autor návrhu Jan Hána podobná díla do veřejného prostoru nejen navrhoval, ale také se jimi značně tendenčně teoreticky zabýval. V roce 1977 publikoval stať Tvoříme pro lid, o rok později Pro socialistické umění a v roce 1982 Za úspěšnou spolupráci architektů s výtvarníky.
Literatura

HÁNA, Jan. Tvoříme pro lid. Výtvarná kultura. 1977, roč. 1, č. 1, s. 24.

HÁNA, Jan. Pro socialistické umění. Výtvarná kultura. 1978, roč. 2, č. 2-3, s. 1–3.

HÁNA, Jan. Za úspěšnou spolupráci architektů s výtvarníky. Výtvarná kultura. 1982, roč. 6, č. 2–3, s. 12.

KARÁSEK – KOZIOL 2015 — KARÁSEK, Petr a KOZIOL, Pavel. Střepy rozkvětu. Nástěnné umění ve veřejném prostoru v Ústeckém kraji 50.– 80. léta 20. století. Chomutov, 2015.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/ulkcv005.html

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978. Praha 1978, s. 85.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.