Hlava Krista

Detail záznamu
Číslo 225
Název Hlava Krista
Autor C. Katkov
RealizaceMarie Foersterová
Datace 1931
Adresa Jindřichovice, Jindřichovice
GPS50,2789; 12,6019
Umístění umístěno v exteriéru. Objekt mauzolea obětí I. světové války je situován na vyvýšeném místě nad obcí Jindřichovice, nedaleko od obecního hřbitova. Mozaika je instalována v průčelí budovy, v zahloubené obdélné nice na centrální ose nad hlavním vstupním portálem. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí chráněna zapuštěním do zdiva průčelí a plechovou stříškou.
Rozměryvýška: 40 cm, šířka: 40 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené, se značným počtem bublin. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2016)
PoškozeníObjekt mauzolea je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných poruch. V dobrém stavu se nachází i mozaika. Pouze mezi spárami je viditelné lokální biologické znečištění (lišejníky). Místy je zřejmá ztráta jednotlivých kostek.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Hlava Krista. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 13.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/225
8/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
Text hesla
Fasádu mauzolea připomínajícího srbské oběti ze zajateckého tábora na Sokolovsku zdobí v nadpraží vstupu ve vpadlé nice zasazená mozaika s hlavou Krista, stylizovanou po vzoru pravoslavných ikon. Na zlatém pozadí je přísně frontálně zasazena Ježíšova tvář obklopená svatozáří a písmeny řecké abecedy ICXC NIKA tvořícími zkratku pro Kristus vítězí, jak ji používají východní křesťané. Mauzoleum bylo vybudováno z bývalé vodárny nad obcí za podpory jugoslávské vlády. Autorem projektu byl Vladimír Alexandrovič Brandt a autorkou mozaiky zřejmě Marie Foersterová, která s architektem spolupracovala i na výzdobě průčelí pravoslavného chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice (Uspenskij chrám) na Olšanských hřbitovech v Praze. Návrh na mozaiku vypracoval malíř C. Katkov.
Literatura

Vysvěcení jugoslávské pamětní kaple a kostnice v Jindřichovicích u Karl. Varů. Národní listy. 8. 7. 1932, roč. 72, č. 132, s. 4.

KOBESOVÁ, Miluše. Mauzoleum Jindřichovice. In: Sborník Chebského muzea. Cheb: Chebské muzeum, 1996, s. 58–61. 

VLČEK, Pavel. Brandt, Vladimír Alexandrovič. In: VLČEK, Pavel (ed.). Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Academia, 2004, s. 80.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.