Sluneční hodiny

Detail záznamu
Číslo 2248
Název Sluneční hodiny
Autor V. Holoubek
InvestorMNV Brloh
Datace 1989
Adresa Brloh, Brloh
GPS48,9291; 14,2207
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika tvořila obklad sloupu slunečních hodin, které se nacházely u křižovatky, před prodejnou potravin.
Materiál kámen
Stav zaniklé dílo (2019)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Sluneční hodiny. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2248
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.