Mozaika s motivem sportovců

Detail záznamu
Číslo 2201
Název Mozaika s motivem sportovců
Autor Jan Grimm
RealizaceFrantišek Tesař; Ústředí uměleckých řemesel
Datace 1983
Adresa Praha, Za Obecním úřadem 354 / 7
GPS50,0373; 14,4483
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna na zdi, která tvoří ohrazení zahrady patřící k místní sokolovně. Od země je oddělena betonovým soklem. V její blízkosti za podjezdem pod Jižní spojkou jsou další dvě kamenné mozaiky s motivy sportovců.
Rozměryvýška: 175 cm, šířka: 960 cm
Materiál kámen
Stav poškozeno (2019)
PoškozeníMozaika vykazuje horší čitelnost z důvodu velkého znečištění prachem a zešednutí kamenů. Červeně zbarvený kámen koroduje. Mozaika je také znečištěna výluhy z osazovací malty. Došlo ke ztrátě několika kamenů, v pojivu jsou drobné praskliny. Spodní část mozaiky je znečištěna lišejníkem a chybí tmel mezi mozaikou a zdivem. Vnější rám mozaiky je zkorodovaný.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mozaika s motivem sportovců. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 13.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2201
3/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2017
9/2017
9/2017
3/2019
3/2019
3/2019
3/2019
3/2019
Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.