Výzdoba hrobky rodiny Nowotných

Detail záznamu
Číslo 2143
Název Výzdoba hrobky rodiny Nowotných
Autor
RealizaceA. Neuhauser, Innsbruck
Datace 1882
Adresa Klecany, Čsl. Armády
GPS50,1775; 14,4195
Umístění umístěno v exteriéru. Ohrazený hřbitovní areál s kaplí je součástí městské zástavby a je situován v severovýchodní části města Klecany. Kruhový medailon s mozaikou je instalováno na hlavním pohledovém průčelí, na centrální ose v tympanonu trojúhelného štítu nad hlavní římsou hrobky rodiny Nowotných. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí chráněna pouze kamenným profilovaným rámem, na který navazuje reliéfní výzdoba v podobě vavřínového věnce. 
Rozměryprůměr: 40 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je zakalené. Ojediněle se vyskytují bubliny. Zastoupeny jsou kostky se zlacením.  )
Stav poškozeno (2019)
PoškozeníObjekt rodinné hrobky je v celkem dobrém stavu, zděné konstrukce objektu i kamenný obklad hlavního průčelí nesou dílčí známky dlouhodobého zanedbání pravidelné údržby. Stav mozaikové výzdoby je havarijní. Plocha mozaiky je pokryta úponky popínavé rostliny. Došlo zde k masivní ztrátě materiálu v ploše.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba hrobky rodiny Nowotných. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 13.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2143
1/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2019
1/2019
Text hesla
Antikizující hrobka rodiny Nowotných byla vystavěna v roce 1882 podle projektu Antonína Barvitia. V trojúhelném nástavci průčelí je vyzdobena reliéfními postavami andílků, kteří ve středu přidržují vavřínový věnec. Do něj je vetknut kruhový medailon s poškozenou skleněnou mozaikou. Prostá kompozice na modrém pozadí je vymezena zlatým, tmavě červeným a černým páskem. Střed pole vyplňuje zlatý kříž doplněný po stranách písmeny alfa a omega. Obdobné medailony patřily mezi typovou produkci innsbrucké firmy A. Neuhausera. Typovým projektem je rovněž architektura hrobky. Stejně komponovaný objekt včetně exteriérové mozaikové dekorace Barvitius navrhl i pro rodinu Roskoschných na Smíchovském hřbitově v Praze. Zatímco pražskou hrobku doplnila mozaika i v interiéru, interiér hrobky v Klecanech byl ozdoben malbou provedenou Petrem Maixnerem.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.