Strom života

Detail záznamu
Číslo 1996
Název Strom života
Autor Petr Hampl
RealizacePetr Hampl; František Tesař; Jan Lhoták
Datace 2017
Adresa Praha, náměstí Sv. Petra a Pavla 450 / 5
GPS49,982; 14,3623
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna na fasádě radotínské fary.
Rozměryvýška: 375 cm, šířka: 168 cm
Materiál kámen, sklo›štípané
Stav dobrý (2017)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Strom života. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1996
8/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
12/2017
Literatura

Mozaiky. HamplPetr.cz [online]. Petr Hampl © 2018 [cit. 9. 12. 2019]. Dostupné z: https://hamplpetr.cz/mozaiky/ 

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.