Mlhovina koňská hlava

Detail záznamu
Číslo 1995
Název Mlhovina koňská hlava
Autor Jan Kroupa
RealizacePetr Hampl; František Tesař
Datace 2016
Adresa Kamenné Žehrovice, Revoluční
GPS50,1241; 14,022
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika se nachází na hrobce rodiny Kroupovy na obecním hřbitově. Mozaika tvoří náhrobek a je ze zadní strany kotvena závitovými tyčemi do hřbitovní zdi.
Rozměryvýška: 108 cm, šířka: 215 cm
Materiál sklo›štípané
Stav dobrý (2017)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mlhovina koňská hlava. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1995
11/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
Literatura

Mozaiky. HamplPetr.cz [online].  Petr Hampl, ©2018 [cit. 9. 12. 2019]. Dostupné z: https://hamplpetr.cz/mozaiky/ 

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.