Výzdoba fasády domu

Detail záznamu
Číslo 1965
Název Výzdoba fasády domu
Autor Jan Šebek
RealizaceZápadočeské továrny kaolinové a šamotové
InvestorEmil Wollner, Plzeň
Datace 19301939 (30. léta 20. století)
Adresa Domažlice, Vavřinecká 204
GPS49,4206; 12,9097
Umístění umístěno v exteriéru. Dílo je umístěno na fasádě bývalého penzionu, později zotavovny ROH na sv. Vavřinečku, která se nachází v blízkosti kostela sv. Vavřince, kde se pravidelně konná chodská pouť.
Rozměryvýška: 192 cm, šířka: 162 cm
Materiál keramika›glazovaná (Soudě dle značky jsou dlaždice vyrobeny v továrně: Západočeské továrny kaolinové a šamotové, Horní Bříza (později Západočeské keramické závody). )
Stav dobrý (2019)
PoškozeníMozaika je ve velmi dobrém stavu.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba fasády domu. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2021. [cit. 02.12.2021]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1965
6/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2019
Signatura, 6/2019
6/2019
6/2019
Signatura, 6/2019
6/2019
6/2019
6/2019
6/2019
6/2019
6/2019
Signatury, 6/2019
Text hesla
Mozaika je signována: Navrhl J. Šebek, věnoval E. Wollner, Plzeň a uprostřed je opatřena znakem keramických závodů v Horní Bříze, jichž byl investor Emil Wollner obchodním zástupcem.
Literatura

Vila Emila a Heleny Wollnerových, 1932-33. Plzeňský architektonický manual [online]. ©2014–2016 Via Aurea, s. r. o., © 2015–2016 pam.plzne.cz (Plzeň 2015, o. p. s.) [cit. 28. 11. 2019]. Dostupné z: <http://pam.plzne.cz/objekt/c4-2022-vila-emila-a-heleny-wollnerovych#!pre...

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.