Výzdoba průčelí školy

Detail záznamu
Číslo 1959
Název Výzdoba průčelí školy
Autor Ferdinand Herčík
RealizaceRAKO
Datace 1910
Adresa Prostějov, Skálovo nám. 174 / 5
GPS49,4739; 17,1078
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaiky jsou umístěny pod korunní římsou rizalitů hlavní fasády školní budovy. 
Rozměryvýška: 150 cm, šířka: 390 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2019)
PoškozeníNa některých místech došlo k poškození retuše spár a k odloupnutí glazury při hraně dlaždic. Nelze vyloučit, že u některých dlaždic dochází ke slepnutí glazury.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba průčelí školy. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1959
10/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
Text hesla
Budova školy od architekta Karla Hugo Kepky byla vystavěna v roce 1910. Je vyzdobena sochařskými pracemi Vladimíra Pleského a mozaikami Ferdinanda Herčíka. Obě mozaikové kompozice umístěné protějškově na bočních rizalitech hlavního průčelí jsou signované.
Literatura

Miroslav Chytil (ed), Slavné stavby Prostějova, Praha 2009, s. 119-121. 

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.