Náhrobek Karla Dostála

Detail záznamu
Číslo 1958
Název Náhrobek Karla Dostála
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
InvestorKarel Dostál Lutinov
Datace 1925
Adresa Prostějov, Brněnská
GPS49,4555; 17,1121
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je zasazena v nice náhrobku přisazeného k západní zdi hřbitova. 
Rozměryvýška: 149 cm, šířka: 180 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav poškozeno (2016)
PoškozeníDošlo k poškození zlacení dlaždic svatozáře, ke ztrátě glazury i části hmoty dlaždice. Glazura je na některých místech popraskaná, jinde je poškrábaná. Místy je poškozená retuš spár. Ve spodní části mozaiky jsou spáry znečištěny, pravděpodobně výluhem z pojiva.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Náhrobek Karla Dostála. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 13.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1958
9/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2016
9/2016
Signatura, 9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler 1873-1941. S láskou k umění a Bohu. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2013, s. 60. 
MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler a jeho sakrální práce v Jihomoravském kraji [online]. Olomouc, 2008 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/mmk0b8/. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Köhlera [1873-1941] [online]. Olomouc, 2011 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ml1skp/. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická Fakulta.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.