Panna Marie Immaculata

Detail záznamu
Číslo 1953
Název Panna Marie Immaculata
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
Datace 1935
Adresa Prostějov, nám. T. G. Masaryka 108 / 5
GPS49,4719; 17,111
Umístění umístěno v exteriéru. Dílo je osazeno ve štítu nad korunní římsou na hlavním průčelí domu U Měsíčka obráceném do náměstí. 
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2019)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Panna Marie Immaculata. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1953
10/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
Text hesla
Dílo je signováno v pravém dolním rohu včetně datace 1935, v levém je značka RAKO.
Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler 1873-1941. S láskou k umění a Bohu. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2013, s. 61.
kol. aut. Prostějov památce malíře Jano Köhlera. Prostějov, 1941, s. 7. 

Archivní fotodokumentace
Návrh díla, kol. aut. Prostějov památce malíře Jano Köhlera. Prostějov, 1941.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.