Holubice

Detail záznamu
Číslo 1941
Název Holubice
Autor Alois Baránek
Datace 1990
Adresa Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 942
GPS49,14; 18,0068
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je zasazena v průčelí budovy kulturního domu, na fasádě obrácené směrem do náměstí. 
Rozměryvýška: 205 cm, šířka: 400 cm, hloubka: 2 cm
Materiál kámen (Mozaika je vyskládána z říčních valounů - oblázků. )
Stav dobrý (2019)
PoškozeníMozaika je znečištěna barvou a zbytky malty.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Holubice. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1941
11/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2019
11/2019
11/2019
11/2019
Signatura, 11/2019
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.