Žena s květinou

Detail záznamu
Číslo 1912
Název Žena s květinou
Autor Jiřina Adamcová
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
InvestorZápadočeské mlékárny n. p. stavba Stříbro
Datace 1978
Adresa Stříbro, Revoluční 1489
GPS49,7567; 12,9893
Umístění umístěno v exteriéru. Areál mlékárny je součástí zástavby a je situován v západní části města. Mozaika je instalována v průčelí budovy sušárny mléka. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 520 cm, šířka: 420 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných mozaikových kostek o velikosti 16 mm x 12 mm. Sklo je převážně čiré, nalepené tavným lepidlem na hliníkový plech. )
Stav dobrý (2018)
PoškozeníObjekt sušárny je v dobrém stavu. Mozaikový obraz je na povrchu místy znečištěn exhaláty. Při okrajích mozaiky došlo ke ztrátě mozaikových kostek, proavděpodobně v důsledku působení dešťové vody. Ve spodní partii mozaiky byl sekundárně proražen větrací otvor.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Žena s květinou. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1912
7/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2018
7/2018
7/2018
7/2018
7/2018
Text hesla
Hlavním dekorativním akcentem průmyslových staveb areálu mlékárny ve Stříbře je obdélná mozaika v průčelí sušárny. Obdélná kompozice je laděna v zemitých tónech hnědé kombinovaných s bílou. Barevný a kompoziční důraz v převažujících žlutočervených odstínech je kladen na ústřední motiv ženy s květinou a zářící rudou hvězdou. Mozaiku podle návrhu Jiřiny Adamcové realizovala dílna národního podniku Železnobrodské sklo.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978, Praha 1978, s. 76.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.