Kvetoucí země

Detail záznamu
Číslo 1666
Název Kvetoucí země
Autor František Chmelař, Ilja Holešovský
InvestorModěva Konice
Datace 19791980
Adresa Prostějov, Poděbradovo náměstí 1590 / 1
GPS49,4699; 17,1105
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna na fasádě bývalého Domu služeb Moděva, dnes sloužícího jako kancelářská budova.  
Rozměryvýška: 295 cm, šířka: 660 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2017)
PoškozeníCelkový stav mozaiky je dobrý, mozaika je znečištěna prachovými depozity.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Kvetoucí země. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 13.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1666
09/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
09/2017
09/2017
B09/2017
09/2017
Signatura, 09/2017
09/2017
09/2017
Text hesla
Signováno vpravo nahoře "FEC. F. CHMELAŘ, I. HOLEŠOVSKÝ 1979-80".
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1980. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1980, s. 109.

ČUBRDA, Zdeněk (red.). Výtvarní umělci Jihomoravského kraje 1985 (katalog výstavy). Brno : Jihomor. kraj. organ. Svazu čes. výtvarných umělců, 1985, s. 24, bar. reprodukce v přílohách.

 

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.