Kohout

Detail záznamu
Číslo 1629
Název Kohout
Autor Ida Vaculková
RealizaceIda Vaculková
InvestorKrajský investorský útvar Olomouc
Datace 1982
Adresa Přerov, U Výstaviště 182 / 8
GPS49,4612; 17,4514
Umístění umístěno v exteriéru. Dílo je osazeno na fasádě okrskového domu služeb v úrovni prvního patra. 
Rozměryprůměr: 150 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav poškozeno (2017)
PoškozeníMozaika je v dobrém stavu; hodiny jsou nefunkční, došlo ke korozi kovových částí a chybí část ciferníku.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Kohout. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 13.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1629
7/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2017
7/2017
7/2017
7/2017
7/2017
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1982, s. 114.
FROLCOVÁ, Milada. Vaculkovi. Umění čistého srdce. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2014, s. 142.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.