Výzdoba kulturního střediska JZD

Detail záznamu
Číslo 1608
Název Výzdoba kulturního střediska JZD
Autor Miroslav Bravenec, Vladimír Groš
RealizaceVladimír Groš
InvestorJZD Jiskra Čejkovice
Datace 1977
Adresa Čejkovice, Bílovická 950
GPS48,896; 16,9386
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika se nachází na jižní fasádě budovy kulturního domu bývalého JZD Jiskra (dnes objekt Zemědělská a.s. Čejkovice).
Rozměryvýška: 435 cm, šířka: 1160 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2018)
PoškozeníDílo je v dobrém stavu, jsou zde patrná pouze drobná mechanická poškození a cákance barvy z opravy okolní fasády.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba kulturního střediska JZD. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1608
11/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2018
11/2018
11/2018
11/2018
11/2018
Signatura a datace, 11/2018
11/2018
Text hesla
Mozaikový obklad stěny kulturního zařízení JZD je signovaný a datovaný do roku 1977. Vznikl ve spolupráci grafika Miroslava Bravence a keramika Vladimíra Groše. V soupisu hotových realizací se dílo objevuje až v roce 1981.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1981, s. 100.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1978, s. 127.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.