Keramická mozaika na fasádě Domu ovoce a zeleniny

Detail záznamu
Číslo 1496
Název Keramická mozaika na fasádě Domu ovoce a zeleniny
Autor František Chmelař, A. Rýdlová, J. Bartoň
InvestorONV Brno II.
Datace 1982
Adresa Brno, Kounicova 952 / 4
GPS49,2001; 16,605
Umístění umístěno v exteriéru
Materiál keramika
Stav zaniklé dílo (2019)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Keramická mozaika na fasádě Domu ovoce a zeleniny . České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1496
AMB, fond U5, 1982
Prameny

Archiv města Brna, fond U5. 

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982, Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1982, s. 79.

Archivní fotodokumentace
AMB, fond U5, 1982
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.