Pramen

Detail záznamu
Číslo 1401
Název Pramen
Autor František Kalenský
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
InvestorVýchodočeské vodovody a kanalizace, Hradec Králové
Datace 1984
Adresa Trutnov, Fritzova 901
GPS50,572; 15,9101
Umístění umístěno v exteriéru. Areál trutnovského vodojemu je součástí zástavby a je situován v místní části Střední Předměstí. Mozaika je instalována na jihozápadním průčelí vodojemu. Mozaikový obraz je v celé své ploše vystaven působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryprůměr: 230 cm
Materiál kámen, omítka, sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o rozměru cca 11 mm x 15 mm. Mozaikové sklo je čiré a je nalepeno pomocí tavného lepidla na hliníkový plát. )
Stav poškozeno (2017)
PoškozeníObjekt vodojemu je v dobrém stavu. V důsledku špatného oplechování přesahu střechy a zatékání srážkové vody je štukový reliéfní pruh poškozen (praskliny, lokální ztráty vrstvy fasádního nátěru). Při okrajích hliníkových plátů dochází v důsledku zatékání a odstřikování dešťové vody k uvolnění a ztrátě mozaikových kostek. Tmel mezi jednotlivými pláty je popraskaný.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Pramen. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1401
8/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
Text hesla
Kruhová mozaika Pramen zdobí hlavní fasádu vodojemu na Červeném kopci v Trutnově. Je koncipována jako součást širší dekorace průčelí: na zemi jsou umístěny větší valouny, od nich až ke střeše stoupá reliéfní omítkový pás modré barvy, v jehož středu je osazena mozaiková kompozice. Plochu zaujímají abstraktně ztvárněné hnědé vrstvy půdy, ze kterých ve středu vyvěrá modrý pramen. Dílo navrhl František Kalenský, realizováno bylo nejpravděpodobněji n. p. Železnobrodské sklo.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1984, s. 117.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.