Zvěrokruh

Detail záznamu
Číslo 1244
Název Zvěrokruh
Autor Miroslav Houra, Mojmír Böhm, Jaroslav Zbuzek
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
InvestorPozemní stavby Ústí nad Labem
Datace 19791983
Adresa Ústí nad Labem, Stříbrnická 10
GPS50,6781; 14,0391
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika byla umístěna na prostranství před poliklinikou Stříbrníky. Výzdobu budovy doplňovala další mozaika Květ na stěně atria. Žádné z děl se v areálu objektu dnes nenachází. 
Materiál kámen, sklo›štípané (Použity byly i zlaté kostky. )
Stav odstraněno z veřejného prostoru (2020)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Zvěrokruh . České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.12.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1244
HARTMANN, Antonín. The Present Mission Artistic Crafts in Czechoslovakia. Glasrevue, 1984, č. 10, s. 5.
Text hesla
Mozaika byla již roku 1981 prezentována na výstavě.
Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 65.

LANGHAMER, Antonín, Zasloužilý umělec Miroslav Houra (kat.), Most 1984.

HARTMANN, Antonín. The Present Mission Artistic Crafts in Czechoslovakia. Glasrevue, 1984, č. 10, s. 5.

Archivní fotodokumentace
HARTMANN, Antonín. The Present Mission Artistic Crafts in Czechoslovakia. Glasrevue, 1984, č. 10, s. 5.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.