Aktualita

Domů / Aktuality / Restaurování mozaiky v Českých Budějovicích

Restaurování mozaiky v Českých Budějovicích

23/10/2017České BudějoviceAutor: Irena Kučerová, Adéla Škrabalová

Restaurátoři projektového týmu provedli restaurování mozaiky kostela panny Růžencové v Českých Budějovicích.

Mozaiková výzdoba průčelí kostela Panny Marie Růžencové na Žižkově třídě v Českých Budějovicích, tvořená sedmnácti samostatnými poli, je prvním počinem českých mozaikových tvůrců na našem území. Návrh vytvořil v tzv. beuronském stylu benediktinský umělec Jaroslav Pantaleon Major, vlastní realizaci pak provedl v letech 1903–1904 „první český mozaikář“ Viktor Foerster. Kostel Panny Marie Růžencové je součástí klášterního areálu Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini), a právě ve spolupráci s řádovými bratry byla mozaika vytvářena.

V roce 2017 byl na mozaikové výzdobě realizován restaurátorský průzkum a zásah, jenž byl spojen i se stavební obnovou fasády. Mozaiky byly nejprve podrobně umělecko-historicky, restaurátorsky i laboratorně zkoumány. Bylo zjištěno, že materiálem mozaikových kostek je různě barevné a zlacené sklo různých velikostí a tvarů, pravděpodobně italského původu. Způsob osazení i omítka však byly vyvinuty přímo mozaikářem Foersterem. Z laboratorních průzkumů vyplynulo, že osazovací malta byla připravena z vápna a velmi jemného plniva na vápenné i křemičité bázi. Obsahuje ale také poměrně velké množství organického pojiva, zřejmě oleje. Právě vysoký obsah oleje je pravděpodobně příčinou zvýšené tepelně-vlhkostní roztažnosti a z toho vyplývajících poškození. Ta se projevovala oddělováním mozaikového skla od omítkového lože, konkrétně pohyblivými dutinami i otevřenými defekty, u kterých došlo k úplné ztrátě mozaikových kostek a odhalení osazovací malty.

Protože zkoušky injektáže takto vzniklých dutin nebyly účinné, bylo nutné přistoupit k dílčím sejmutím částí mozaiky a jejich opětovnému osazení na k tomu účelu vyvinutou omítku na bázi vzdušného i hydraulického vápna. Mozaika byla v průběhu zákroku také čištěna pomocí vody, detergentu a parního čističe. V místech s chybějícími mozaikovými kostkami byly provedeny rekonstrukce z mozaikového skla italské provenience.

Při průzkumu byla zkoumána i barevnost nátěrů fasády. Na základě získaných poznatků bylo přikročeno k návratu k původní chladnější barvě.

Reportáž o tomto restaurátorském zásahu odvysílala Česká televize. Video zde. Reportáž začíná v čase 22:42.

Zprávu o této akci přinesl též Katolický týdeník, Českobudějovický deník, MF DNES a Deník Právo.

Pohled na fasádu – stav před restaurováním.
Pohled na fasádu – stav po restaurování.
Kresebný návrh mozaiky od Jaroslava Pantaleona Majora.
Stav před restaurováním – výduť mozaikových kostek.
Stav před restaurování – ztráta mozaikových kostek.
Průběh restaurování – sejmutí transferu.
Detail hlavního výjevu – stav po restaurování.
Průběh sejmutí a opětovného osazení transferu – 1) přelep, 2) sejmutí, 3) rubová strana transferu po očištění, 4) průběh osazení, 5) po osazení – bez retuše spár.