Domovní znamení – letectví a racek

Detail záznamu
Číslo 643
Název Domovní znamení – letectví a racek
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 19511959 (50. léta 20. století)
Adresa Železný Brod, Vlastimila Rady 654
GPS50,644; 15,2518
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům je součástí zástavby a je situován severozápadně od centra města. Mozaiky jsou instalovány na jihovýchodním průčelí nad zastřešeným hlavním vstupem do domu (motiv letectví) a na protějším severozápadním průčelí nad zadním vstupem do domu (motiv racka). Mozaika s motivem letectví je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí. Obraz s motivem racka je chráněn zastřešením vstupu.
Rozměryvýška: 50 cm, šířka: 100 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaiky jsou sestaveny z prefabrikovaných skleněných kamenů kruhového (průměr 5 mm a 10 mm) a obdélníkového (10 mm x 5 mm) průřezu. Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2012)
PoškozeníBytový dům je v dobrém stavu, bez viditelných závažných poruch. Mozaiky jsou v dobrém stavu. Povrch mozaiky s motivem letectví je místy znečištěn hnědou nátěrovou barvou.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení – letectví a racek. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/643
8/2012
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
Text hesla
Bytový dům v ulici Vlastimila Rady je označen dvěma domovními znameními s motivy letectví, provedenými v ploše železnobrodskou mozaikou. První je zasazeno na ležatě obdélné desce nad severozápadním vstupem. Bílý racek se zde vznáší na modrém pozadí. Jihovýchodní vchod zdobí kruhové domovní znamení se žlutým letadlem a bílým padákem se vznášející se postavou parašutisty.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/lbkjn012.html

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/lbkjn011.html

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.