Domovní znamení – kohouti

Detail záznamu
Číslo 642
Název Domovní znamení – kohouti
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 19531959 (50. léta 20. století)
Adresa Železný Brod, Vlastimila Rady 652
GPS50,6442; 15,2521
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům je součástí zástavby a je situován severozápadně od centra města. Mozaiky jsou instalovány na jihovýchodním průčelí nad stříškou hlavního vstupu a na severozápadním průčelí v nadpraží zadního vstupního portálu. Kruhový obraz na hlavním pohledovém průčelí do ul. Vlastimila Rady je v celé své ploše vystaven působení vlivů okolního prostředí. Ležatě obdélný obraz je chráněn přesahem zastřešení vstupu. 
Rozměryvýška: 50 cm, šířka: 100 cm, průměr: 50 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané (Mozaiky jsou sestaveny z prefabrikovaných skleněných kamenů kruhového průřezu (průměr 5 mm a 10 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2012)
PoškozeníBytový dům je v dobrém stavu, bez viditelných závažných poruch. V okolí obdolníkové mozaiky jsou patrné jemné praskliny v omítce a v štukovém rámu. U kruhové mozaiky nad hlavním vchodem došlo k vydrolení pojiva po okraji mozaikového obrazu. jinak jsou obě mozaiky v dobrém stavu.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení – kohouti. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/642
8/2012
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012, domovní znamení nad západním vstupem
8/2012, detail mozaiky nad západním vstupem
8/2012, detail mozaiky nad západním vstupem
8/2012
8/2012
8/2012
Text hesla
Domovní znamení nad vstupy do bytových domů v ulici Vlastimila Rady představují kohouty vyskládané železnobrodskou mozaikou. Ležatě obdélná kompozice nad západním vstupem zachycuje zápas mezi dvěma kohouty, kteří stojí proti sobě a dotýkají se zobáky. Figury zasazené na okrovém pozadí vymezuje černá obrysová linie, v ploše jsou bílé, doplněné žlutou na pařátech a červeným hřebínkem. Druhé domovní znamení v kruhovém medailonu dekoruje východní vstup a představuje jen jednoho opeřence.
Literatura

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.