Domovní znamení – kočka

Detail záznamu
Číslo 641
Název Domovní znamení – kočka
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 19531959 (50. léta 20. století)
Adresa Železný Brod, Vlastimila Rady 651
GPS50,6448; 15,2523
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům je součástí zástavby a je situován severozápadně od centra města. Mozaiky jsou instalovány na východním průčelí nad stříškou hlavního vstupu a na západním průčelí v nadpraží zadního vstupního portálu. Kruhový obraz na hlavním pohledovém průčelí do ul. Vlastimila Rady je v celé své ploše vystaven působení vlivů okolního prostředí. Ležatě obdélný obraz je chráněn přesahem zastřešení vstupu. 
Rozměryvýška: 50 cm, šířka: 100 cm, průměr: 50 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaiky jsou sestaveny z prefabrikovaných skleněných kamenů kruhového průřezu (průměr 5 mm a 10 mm). Použité sklo je zakalené.  )
Stav dobrý (2012)
PoškozeníBytový dům je v dobrém stavu, bez viditelných závažných poruch. Mozaiky jsou v dobrém stavu. Povrch obdélné mozaiky je lokálně znečištěn černou nátěrovou barvou. Povrch kruhové mozaiky je na několika místech znečištěn hnědou nátěrovou barvou.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení – kočka. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/641
8/2012
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012, mozaika nad zadním vchodem
Text hesla
Bytový dům v ulici Vlastimila Rady je označen dvojicí domovních znamení se stejným motivem. Ležatě obdélný panel nad západním vstupem představuje stojící kočku, kterou vymezuje černá obrysová linie a kožich má se skvrnami v kombinaci světle hnědé a bílé barvy. Pozadí je zasazeno do bílého rámečku a dekorováno bílými ornamentálními spirálami v okrových polích. Druhé domovní znamení má podobu kruhového medailonu. Využívá stejné barevnosti i shodné kompozice stojící hnědobílé kočky, jen jeho pozadí není ornamentálně pojednané, ale má jednotnou světle okrovou barvu.
Literatura

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.