Domovní znamení – holubice

Detail záznamu
Číslo 640
Název Domovní znamení – holubice
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 19531959 (50. léta 20. století)
Adresa Železný Brod, Vlastimila Rady 650
GPS50,6445; 15,2522
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům je součástí zástavby a je situován severozápadně od centra města. Mozaiky jsou instalovány na východním průčelí nad stříškou hlavního vstupu a na západním průčelí v nadpraží zadního vstupního portálu. Kruhový obraz na hlavním pohledovém průčelí do ul. Vlastimila Rady je v celé své ploše vystaven působení vlivů okolního prostředí. Ležatě obdélný obraz je chráněn přesahem zastřešení vstupu. 
Rozměryvýška: 50 cm, šířka: 100 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaiky jsou sestaveny z prefabrikovaných mačkaných skleněných kamenů kruhového průřezu (průměr 5 mm a 10 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2012)
PoškozeníBytový dům je v dobrém stavu, bez viditelných závažných poruch. Mozaika je v dobrém stavu.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení – holubice. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/640
4/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2012
4/2017
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
Text hesla
Bytový dům v ulici Vlastimila Rady je označen dvěma domovními znameními se stejným motivem. První je zasazeno na ležatě obdélném panelu nad západním vstupem. Představuje holubici sedící v koruně rozkvetlého stromu. Motiv v bílé barvě kontrastuje s hnědým pozadím. Druhé znamení v kruhovém medailonu vystupuje nad plochu fasády nad východním vchodem. Využívá stejné barevnosti, holubice zde sedí jen na jedné větvičce zakončené květem a dekorované dvěma listy.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/lbkjn005.html

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/lbkjn006.html

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.