Domovní znamení – koloušek

Detail záznamu
Číslo 638
Název Domovní znamení – koloušek
Autor
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 19531959 (50. léta 20. století)
Adresa Železný Brod, Těpeřská 653
GPS50,6443; 15,2515
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům je součástí zástavby a je situován severozápadně od centra města. Mozaika je instalována na severozápadním průčelí v nadpraží hlavního vstupního portálu. Obraz je před působením vlivů okolního prostředí chráněn přesahem zastřešení vstupu. 
Rozměryvýška: 50 cm, šířka: 110 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z kruhových skleněných kamenů (průměr 5 mm a 10 mm, výška 5 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2012)
PoškozeníBytový dům je v dobrém stavu, bez viditelných závažných poruch. Levá část mozaiky je znečištěna červenohnědou barvou. Ztráty materiálu jsou minimální.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení – koloušek. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/638
8/2012
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
Text hesla
Domovní znamení vyskládané v ploše železnobrodskou mozaikou je zasazeno na ležatě obdélné desce nad hlavním vstupem do bytového domu. Ve světle hnědé a bílé barvě jsou na tmavě hnědém pozadí vyskládáni koloušek a stylizovaný rozkvetlý strom.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/lbkjn003.html

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.