Hlava Krista s christogramem

Detail záznamu
Číslo 628
Název Hlava Krista s christogramem
Autor Jiří Šťasta
RealizaceJiří Šťasta
Datace 2011
Adresa Znojmo, Prokopa Diviše
GPS48,8856; 16,0372
Umístění umístěno v exteriéru. Kostel sv. Markéty je součástí zástavby Znojma a je situován v místní části Přímětice. Mozaika je instalována na hlavním pohledové severozápadním průčelí kostela, na centrální ose v ploše štítu vstupní předsíně. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněna zapuštěním do hmoty zdiva.
Rozměryprůměr: 120 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných a kamenných kostek. Použité sklo je zakalené.  )
Stav dobrý (2013)
PoškozeníBudova kostela je v dobrém stavu, mozaika není poškozena.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Hlava Krista s christogramem. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.12.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/628
2/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
Text hesla
Kruhový medailon s hlavou Krista je bez dalšího rámování zapuštěn do štítu předsíně kostela sv. Markéty ve Znojmě-Příměticích. Kombinovanou mozaiku navrhl a v roce 2011 také realizoval Jiří Šťasta. Jednoduchá kompozice představuje hlavu Ježíše Krista s dlouhými vlasy a vousy, korunovanou trním, zasazenou na okrovém podkladu a doplněnou ve tváři a ve vousech červenými štípanými skleněnými kostkami, které evokují krůpěje krve. Hlava je po stranách doplněna písmeny IC XC – christogramem, v podobě, v jaké se používal na malbách ikon. Mladší mozaikové práce Jiřího Šťasty zdobí exteriér kaple v Kunicích u Blanska a kostela v Lysicích.
Literatura

Jiří Šťasta [online]. [cit. 16. 5. 2018]. Dostupné z: http://www.stasta.cz/ 

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.