Výzdoba portiku a domovní znamení

Detail záznamu
Číslo 614
Název Výzdoba portiku a domovní znamení
Autor Jaroslava Zahradníková Brychtová
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 1953
Adresa Zlín, Benešovo nábř. 3828
GPS49,2298; 17,6719
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům je součástí zástavby a je situován na Benešově nábřeží v centrální části města. Mozaiky jsou instalovány jednak na východním a západním průčelí nad jednotlivými vstupy do objektu, dekorativní mozaikový vlys se nachází pod korunní římsou a obíhá po celém obvodu domu. Mozaiky jsou před působením vlivů okolního prostředí chráněny zastřešením portiků před vchody do domu a vysutou profilovanou korunní římsou.
Rozměryvýška: 50 cm, šířka: 90 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z kruhových skleněných kamenů (průměr 5 mm a 10 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníBytový dům je v dobrém stavu. Povrch mozaik je znečištěn prachovými depozity. Mozaikové kostky na dekorativním vlysu jsou dále lokálně znečištěny omítkou. V případě domovních znamení je po obvodu obrazů zřejmé znečištění nátěrovou barvou.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba portiku a domovní znamení. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/614
8/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2014
8/2014
8/2014
8/2014
8/2014
8/2014
8/2014
8/2014
8/2014
08/2015
08/2015
08/2015
08/2015
08/2015
08/2015
08/2015
08/2015
08/2015
Text hesla
První celopanelový bytový dům v Československu (tzv. typ G 40, návrh architekti B. Kula a H. Adamec) byl postaven v roce 1953 ve Zlíně. Pětipodlažní budova o čtyřiceti bytech a dvou oboustranně průchozích vchodech z vnější strany nepůsobí jako panelový dům, mimo jiné také proto, že nese různé dekorativní prvky, na pozdějších prefabrikovaných panelových domech již nepoužívané. Spoje mezi panely kryjí pilastry, korunní římsa je plasticky vyvinutá a zvedá se nad ní atika doplněná vázami. Zachovanou částí dekoru budovy je výzdoba vchodových partií a portiků, kde se uplatnil specifický druh skleněné mozaiky s kameny kruhového tvaru. Dům je hlavními vstupy orientován k západu. Zde se v mírně vpadlých ležatě obdélných polích nad dveřmi objevují domovní znamení. První, které nese dataci 1953, zobrazuje červený úhelník, žluté kružidlo a šedou vodováhu. Druhé představuje na bílém pozadí zelenou větvičku s lipovými listy a květy svázanou červenou stuhou. Kromě těchto desek se mozaika uplatnila i na výzdobě vlysů portiků, kde kombinuje materiál červené a bílé barvy. Domovní znamení z tzv. železnobrodské mozaiky navrhla sklářská výtvarnice Ludmila Zahradníková Brychtová působící ve středisku Sklo v architektuře v n. p. Železnobrodské sklo. Se stejným materiálem domovních znamení se setkáváme jen výjimečně – o dva roky později se uplatnil na pražském sídlišti v Kobylisích a na konci 50. let 20. století i na bytových domech přímo v místě výroby mozaiky v Železném Brodě.
Prameny

architekturazlin.cz

Literatura

BRYCHTA, Jaroslav. Nové použití skla v architektuře. In: ŠTULÍK, Arnošt. Sklo ve stavebnictví. Praha: SNTL, 1955, s. 125.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/zlkzl005.html

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

ŘÍHOVÁ, Vladislava a KŘENKOVÁ, Zuzana. Zápisy komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem a další prameny pro výzkum mozaik ve veřejném prostoru socialistického Československa. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 303–313.

 

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.