Horník a děvče

Detail záznamu
Číslo 551
Název Horník a děvče
Autor Vladimír Neuwirt
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
InvestorOstravsko-karvinský revír, Důl ČSM,
Datace 1979
Adresa Stonava, Stonava 1077
GPS49,8168; 18,5479
Umístění umístěno v exteriéru. Areál dolu ČSM Suchá-Stonava je součástí zástavby a je situován ve východní části obce. Mozaika je instalována na jihozápadním průčelí objektu vrátnice, v přízemí po levé straně hlavního vstupu. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 400 cm, šířka: 720 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 16 mm x 12 mm. Použité sklo je čiré. Mozaikové kostky jsou nalepeny tavným lepidlem na hliníkový plát. )
Stav poškozeno (2014)
PoškozeníObjekt vrátnice je v dobrém stavu. V ploše mozaiky jsou zřejmé ztráty mozaikových kostek, zejména pak při okrajích jednotlivých plátů, pravděpodobně v důsledku působení deěťové vody. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit korodující kovové šrouby, kterými jsou mozaikové pláty připevněny k podkladu. V důsledku koroze kovových prvků dochází k uvolnění plátů s mozaikami (některé pláty jsou nad úrovní ostatních).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Horník a děvče. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/551
6/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2014
6/2014
6/2014, lepidlo viditelné pod skleněnými kostkami
6/2014
6/2014
Text hesla
Skleněná mozaika představuje dvě postavy – stojící děvče v hnědém oblečení a horníka v pracovním odění s helmou na hlavě, jak vztahují ruce ke slunci, jehož paprsky tvoří záři na pozadí kompozice. Částečně poničená signatura autora návrhu Vladimíra Neuwirta se zachovala v pravém dolním rohu mozaiky.
Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 11/1976–1977, 9. 3. 1977, 23. 3. 1977, 24. 8. 1977, 7. 9. 1977.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1978–4/1979, 22. 2. 1978, 12. 7. 1978.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty  5/1979–7/1980, 19. 12. 1979.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979, Praha 1979, s. 160.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/mskki005.html

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.