Krajina

Detail záznamu
Číslo 528
Název Krajina
Autor Oldřich Vašica, Karla Vašicová
RealizaceKarla Vašicová; Oldřich Vašica
InvestorMěNV Radostín nad Oslavou
Datace 1977
Adresa Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 136
GPS49,4644; 15,9589
Umístění umístěno v exteriéru. Budova základní a mateřské školy v Radostíně nad Oslavou je součástí zástavby a je situována v severozápadní části obce. Mozaika je instalována na pravé straně jižního průčelí, v úrovni třetího nadzemního podlaží. V blízkosti objektu se nachází zeleň. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněna mělkým zapuštěním do vrstvy druhotného zateplení fasády.
Rozměryvýška: 350 cm, šířka: 240 cm
Materiál keramika, kámen, sklo›prefabrikované (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené i čiré. Jsou zastoupeny kamenné kostky a keramika. )
Stav dobrý (2015)
PoškozeníBudova základní a mateřské školy je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Na povrchu skleněných kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Ztráty materiálu či biologické napadení nebyly zaznamenány.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Krajina. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/528
6/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2015
Detail mozaiky - kombinace prefabrikovaného skla, kamene a keramiky, 6/2015
Signatura, 6/2015
Detail mozaiky - kombinace prefabrikovaného skla, kamene a keramiky, 6/2015
6/2015
4/2019
4/2019
4/2019
Text hesla
Na průčelí základní školy v Radostíně nad Oslavou je v mírně zahloubeném stojatě obdélném poli zasazena skleněná mozaika zhotovená podle návrhu Oldřicha a Karly Vašicových. Stylizovaná krajina představuje krvavé slunce zapadající za kopečky a zrcadlící se ve vodě. Abstrahovaný motiv má zvláštní efekt, který se mozaikářům podařilo v materiálu dosáhnout tím, že střídali prefabrikované mačkané kostky položené tradičním způsobem na plocho s kostkami vloženými do maltového lůžka hranou. Ty potom z plochy více vystupují a vytváří živější reliéf. Kompozice je na pravém okraji signovaná VAŠICA OK, čímž poukazuje na manželskou dvojici výtvarníků Oldřicha a Karly Vašicových, kteří dodali i čtveřici mozaik do interiéru školy. Ostatně mozaiky patřily mezi jejich časté zakázky. Navrhli několik desítek děl v kamenném, skleněném i keramickém materiálu.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976-1977, II. díl. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1977, s. 262.

ČUBRDA, Zdeněk. Severočeská grafika. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1985, s. 61.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.