Krajina

Detail záznamu
Číslo 528
Název Krajina
Autor Oldřich Vašica, Karla Vašicová
RealizaceKarla Vašicová; Oldřich Vašica
InvestorMěNV Radostín nad Oslavou
Datace 1977
Adresa Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 136
GPS49,4644; 15,9589
Umístění umístěno v exteriéru. Budova základní a mateřské školy v Radostíně nad Oslavou je součástí zástavby a je situována v severozápadní části obce. Mozaika je instalována na pravé straně jižního průčelí, v úrovni třetího nadzemního podlaží. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněna mělkým zapuštěním do vrstvy druhotného zateplení fasády.
Rozměryvýška: 350 cm, šířka: 240 cm
Materiál keramika, kámen, sklo›prefabrikované (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené i čiré. Zastoupeny jsou kamenné kostky a keramika. )
Stav dobrý (2015)
PoškozeníBudova základní a mateřské školy je v dobrém stavu. Mozaika nevykazuje známky poškození či znečištění.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Krajina. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 13.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/528
6/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2015
Detail mozaiky - kombinace prefabrikovaného skla, kamene a keramiky, 6/2015
Signatura, 6/2015
Detail mozaiky - kombinace prefabrikovaného skla, kamene a keramiky, 6/2015
6/2015
4/2019
4/2019
4/2019
Text hesla
Na průčelí základní školy v Radostíně nad Oslavou je v mírně zahloubeném stojatě obdélném poli zasazena skleněná mozaika zhotovená podle návrhu Oldřicha a Karly Vašicových. Stylizovaná krajina představuje krvavé slunce zapadající za kopečky a zrcadlící se ve vodě. Abstrahovaný motiv má zvláštní efekt, který se mozaikářům podařilo v materiálu dosáhnout tím, že střídali prefabrikované mačkané kostky položené tradičním způsobem na plocho s kostkami vloženými do maltového lůžka hranou. Ty potom z plochy více vystupují a vytváří živější reliéf. Kompozice je na pravém okraji signovaná VAŠICA OK, čímž poukazuje na manželskou dvojici výtvarníků Oldřicha a Karly Vašicových, kteří dodali i čtveřici mozaik do interiéru školy. Ostatně mozaiky patřily mezi jejich časté zakázky. Navrhli několik desítek děl v kamenném, skleněném i keramickém materiálu.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976-1977, II. díl. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1977, s. 262.

ČUBRDA, Zdeněk. Severočeská grafika. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1985, s. 61.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.