Krajina

Detail záznamu
Číslo 528
Název Krajina
Autor Oldřich Vašica, Karla Vašicová, V. Bauer
RealizaceKarla Vašicová; Oldřich Vašica
InvestorMěNV Radostín nad Oslavou
Datace 1977
Adresa Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 136
GPS49,4644; 15,9589
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je instalována v průčelí budovy základní a mateřské školy. Je chráněna pouze zahloubením do stěny domu (cca 10 cm, v důsledku zateplení budovy).
Rozměryvýška: 350 cm, šířka: 240 cm
Materiál keramika, kámen, sklo›prefabrikované (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných koste, keramiky a kamene. Použité sklo je zakalené i čiré. )
Stav dobrý (2015)
PoškozeníBudova byla opravena a zateplena. Na povrchu mozaiky nebyly zaznamenány známky poškození ani znečištění.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Krajina. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2022. [cit. 27.09.2022]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/528
6/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2015
Detail mozaiky - kombinace prefabrikovaného skla, kamene a keramiky, 6/2015
Signatura, 6/2015
Detail mozaiky - kombinace prefabrikovaného skla, kamene a keramiky, 6/2015
6/2015
4/2019
4/2019
4/2019
Text hesla
Na průčelí základní školy v Radostíně nad Oslavou je v mírně zahloubeném stojatě obdélném poli zasazena skleněná mozaika zhotovená podle návrhu Oldřicha a Karly Vašicových. Stylizovaná krajina představuje krvavé slunce zapadající za kopečky a zrcadlící se ve vodě. Abstrahovaný motiv má zvláštní efekt, který se mozaikářům podařilo v materiálu dosáhnout tím, že střídali prefabrikované mačkané kostky položené tradičním způsobem na plocho s kostkami vloženými do maltového lůžka hranou. Ty potom z plochy více vystupují a vytváří živější reliéf. Kompozice je na pravém okraji signovaná VAŠICA OK, čímž poukazuje na manželskou dvojici výtvarníků Oldřicha a Karly Vašicových, kteří dodali i čtveřici mozaik do interiéru školy. Ostatně mozaiky patřily mezi jejich časté zakázky. Navrhli několik desítek děl v kamenném, skleněném i keramickém materiálu.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976-1977, II. díl. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1977, s. 262.

ČUBRDA, Zdeněk. Severočeská grafika. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1985, s. 61.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.