Tenis

Detail záznamu
Číslo 526
Název Tenis
Autor Pavel Kotas
RealizaceFrantišek Tesař
InvestorPřerovské strojírny Přerov
Datace 1986
Adresa Přerov, U Tenisu 3250 / 16
GPS49,4569; 17,4638
Umístění umístěno v exteriéru. Budova sportovní haly je součástí zástavby a je situována v tenisovém areálu při severovýchodním okraji místní části Město. Mozaiky jsou instalovány na severní straně západního průčelí (menší mozaika) a na západní straně severního průčelí (větší mozaika). Mozaiky jsou v celé své ploše vystaveny působení vlivů okolního prostředí.
Materiál sklo›prefabrikované›sintrované (Mozaika je sestavena ze skleněných sintrovaných kostek o velikosti 20 mm x 20 mm. )
Stav poškozeno (2015)
PoškozeníObjekt sportovní haly je v dobrém stavu, ale v ploše mozaik procházejí vertikální praskliny. V dráze prasklin dochází ke ztrátě materiálu a hrozí uvolňování dalších kostek. Další ztráty mozaikových kostek jsou zřetelné rovněž v partii nároží. Lokálně jsou kostky popraskané. Nelze vyloučit, že ztráta či poškození některých mozaikových kostek byly způsobeny vandaly. Na oranžových kostkách bylo pozorováno drolení skla. Mozaika je na několika místech znečištěna světlou fasádní barvou.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Tenis. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 13.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/526
9/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2015
9/2015
9/2015
7/2017
Text hesla
Mozaika je situována na budově sportovní haly. Je umístěna na nároží a přesahuje tak na dvě fasády. Byla provedena podle návrhu Pavla Kotase. Ústřední motiv představuje tenisový míček, který upozorňuje na funkci budovy. Na obou průčelích je zarámován geometricky zpracovaným polem.
Prameny

Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo Olomouc (Archiv MUO, fond Dílo, karton 1 (evidenční karta) a karton 5 (složka díla)).

Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/olkpr002.html

Spolupráce výtvarníka s architektempřehled prací za rok 1986, Praha 1986, s. 99 jako Kamenná mozaika "Tenis" ve sportovní hale.

Archivní fotodokumentace
MUO, fond Dílo, karton 1.
MUO, fond Dílo, karton 1 (foto P. Kotas)
MUO, fond Dílo, karton 1.
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.