Sv. Petr a sv. Pavel

Detail záznamu
Číslo 521
Název Sv. Petr a sv. Pavel
Autor Jano Köhler
RealizaceOtmar Vačkař
Datace 1941
Adresa Prostějov, Petrské nám.
GPS49,4693; 17,1174
Umístění umístěno v exteriéru. Areál kostela sv. Petra a Pavla je součástí zástavby a je situován v blízkosti historického centra, na severní straně Spitznerových sadů. Mozaika je instalována na západním průčelí, na centrální ose nad hlavním vstupním portálem. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněna mělkým zapuštěním obrazu do hmoty průčelí a štukovým rámem niky.
Rozměryvýška: 340 cm, šířka: 170 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 16 mm x 12 mm. Použité sklo je zakalené, na povrchu se vyskytují bubliny. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníBudova kostela je v dobrém stavu, Nna povrchu kostek nejsou známky poškození ani znečištění . Ztráty materiálu jsou minimální (cca 2 skleněné kostky).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Sv. Petr a sv. Pavel. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/521
3/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
Text hesla
Kompozice svatých Petra a Pavla doplnila průčelí kostela stejného zasvěcení v roce 1941. Byla zasazena do mírně vpadlé niky situované ve středu západní fasády v ose nad hlavním vstupem v místě původního okna na kůr. Pestrá skleněná mozaika představuje postavy dvou světců, na které dopadají shora paprsky vyzařující z holubice Ducha Svatého. Obě postavy jsou vybaveny typickými atributy – sv. Pavel drží v pravé ruce knihu a v levé meč a sv. Petr má v pravici klíč. Kompozici doplňuje na spodním okraji nápis: NA PAMÁTKU DCERY VĚRUŠKY VĚNUJÍ JUSTA A ARNOLD ROLNÝCH s datací 1941. Mozaika stála 18 000 korun a na výzdobu chrámu ji v rámci probíhající rekonstrukce podle projektu Klaudia Madelmayera z roku 1939 věnovala továrnická rodina Rolných. Jednalo se o jeden z řady darů, které pomohly dvouletou, finančně náročnou rekonstrukci ukončit. Vznikla v dílně Otmara Vačkaře, snad podle návrhu nebo starší kresby či grafiky Jano Köhlera. Kompozice figur odpovídají jeho dílu a při úvahách o jeho autorství musíme brát na zřetel těsné vazby k Prostějovu, kde intenzivně tvořil už od počátku 20. století, a také k Vačkařovu uměleckému závodu, jenž realizoval i další Köhlerovy mozaiky ze štípaného skla – Pannu Marii a sv. Josefa pro interiér kostela sv. Vavřince v Hodoníně (1936) a monumentální mozaiku Confiteor v presbytáři kostela sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně (1931–1932).
Literatura

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Olomouci – Hejčíně. Olomouc: Přípravný výbor, 1932, s. 17, 36.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/olkpv001.html

KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 207–218.

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler 1873–1941. S láskou k umění a Bohu. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2013, 18–19, 58–61.

OBŠILOVÁ, Gabriela. Oprava kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově provedená Klaudiem Madlmayerem. Brno, 2013. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta, s. 26.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.