Slunce – dar života

Detail záznamu
Číslo 518
Název Slunce – dar života
Autor Jaromír Hanzelka
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
InvestorStavoprojekt, Ostrava 1, Gottwaldova 168
Datace 1984
Adresa Prostějov, Mathonova 291 / 1
GPS49,4764; 17,0847
Umístění umístěno v exteriéru. Areál prostějovské nemocnice je součástí zástavby a je situován při severozápadním okraji města. Mozaiky jsou instalovány na jižní fasádě budovy pavilonu G, v úrovni druhého, třetího a čtvrtého nadzemního podlaží. V blízkosti objektu se nachází zeleň. Mozaiky jsou v celé své ploše vystaveny působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 750 cm, šířka: 550 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena z kamenných a ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníObjekt pavilonu G je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Pod oplechováním říms dochází, v důsledku zatékání srážkové vody, lokálně k degradaci a ztrátě svrchní omítkové vrstvy. Mozaika tímto není ohrožena. Na povrchu kostek nejsou patrné známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Ztráty materiálu jsou sporadické (v řádu jednotek). Biologické napadení nebylo pozorováno.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Slunce – dar života. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/518
4/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
Signatura, 4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
Text hesla
Na bočním průčelí novostavby pavilonu v prostějovské nemocnici byla v roce 1984 osazena mozaika Slunce – dar života. Autorem architektonické podoby díla je architekt Karel Kafka, mozaiku navrhl Jaromír Hanzelka, což potvrzuje i datace a signatura JH 84 v pravém dolním rohu kompozice. Čtyřpodlažní nemocniční budova je vybavena terasami, jejichž poloha také určuje umístění díla rozděleného na tři samostatné scény situované nad sebou. Materiálem nepravidelných kompozic zasazených přímo do plochy fasády je převážně štípaný kámen (bílé, hnědé, růžové a okrové barvy). Barevné detaily jsou dotvořeny štípanými skleněnými kostkami. Ve středním poli abstrahované krajiny je znázorněno slunce, na spodním a horním výjevu vegetace s rostlinami kontrastujícími s okolním kamenem modrými, zelenými a červenými tóny skleněných kostek.
Prameny

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín), uložena v knihovně instituce.

SOkA Praha, fond: Ústředí uměleckých řemesel, bal. 12, knihy zakázek a faktur.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1984, s. 98.

Archivní fotodokumentace
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín), uložena v knihovně instituce.
KKrajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín), uložena v knihovně instituce.
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.