Pamětní deska Jana Kašky

Detail záznamu
Číslo 514
Název Pamětní deska Jana Kašky
Autor Jindřich Mahelka
RealizaceJindřich Mahelka
Datace 1952
Adresa Praha, Kaškova 660
GPS49,9728; 14,3936
Umístění umístěno v exteriéru. Rodinný dům Jana Kašky je součástí zástavby městského obvodu Praha 16 a je situován v místní části Zbraslav. Mozaika je instalována na západním průčelí domu, směrem do ul. Kaškova. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí chráněna přesahy druhotného obkladu fasády.
Rozměryvýška: 40 cm, šířka: 70 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných kamenných a skleněných kostek o přibližné velikosti. Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2019)
PoškozeníDům je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Na povrchu skla nebylo zaznamenáno korozní poškození (platí pro pohledovou stranu). Mozaika je znečištěna prachovými depozity. Ztráty materiálu v ploše či biologické napadení nebyly pozorovány.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Pamětní deska Jana Kašky. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/514
2/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2015
6/2015
Objekt 2/2019
2/2019
Detail, 2/2019
Detail, 2/2019
Detail, 2/2019
Detail, 2/2019
Detail, 2/2019
Text hesla
Ležatě obdélná pamětní deska herce Jana Kašky je osazena na fasádě jeho rodného domku. Vznikla v roce 1952 a má připomínat herce komických rolí, který působil mj. v Kajetánském či Stavovském divadle. Dnes je zapuštěna do niky na fasádě, ale na starších fotografiích je patrné, že původně zdobila v ploše fasády štít nízkého domku. Kompozice sestávající především z třířádkového nápisu ZDE SE NARODIL 20. VIII. 1810 JAN KAŠKA ČESKÝ HEREC je provedena v technice kombinované mozaiky, kde většinu kamenného materiálu pozadí a textu doplňují drobné motivy rozesmáté divadelní masky a vavřínového věnce z barevných skleněných kostek. Autorem návrhu i provedení díla byl další zbraslavský umělec, výtvarník Jindřich Mahelka. Pamětní deska patřila mezi několik málo mozaik, které realizoval. Většina jeho celoživotního díla se soustředila na malbu, grafiku a ilustrace, ale mozaika (vyhotovená jeho dcerou Ludmilou Warausovou) nakonec zdobí i jeho náhrobek na zbraslavském hřbitově.
Literatura

 Zbraslavské pomník. Zbraslavhistorie. Stránky o historii městské části Praha – Zbraslav [online]. ©2019 [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: https://zbraslavhistorie.info/uvod-pomniky-pamatniky-zbraslav

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.