Domovní znamení – slunce

Detail záznamu
Číslo 497
Název Domovní znamení – slunce
Autor Antonín Drobník
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 1955
Adresa Praha, Čimická 368 / 17
GPS50,1247; 14,4482
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům je součástí zástavby městského obvodu Praha 8 a je situován v místní části Kobylisy. Mozaika je instalována na severovýchodním průčelí nad hlavním vstupem do objektu. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí. Další domovní znamení jsou instalována nad vstupy do sousedních bytových domů, viz záznamy č. 492, 493, 494, 495 a 496. 
Rozměryvýška: 80 cm, šířka: 170 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných kruhových skleněných kamenů (průměr 5 mm a 10 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav poškozeno (2019)
PoškozeníOmítky v parteru budovy jsou znečištěny graffiti. Mozaika je znečištěna tmavými depozity a hnědočervenou barvou. V ploše obrazu je zřetelných několik prasklin. Pravděpodobně v důsledku koroze kovové armatury došlo při svislých okrajích mozaiky ke ztrátě mozaikových kostek spolu s částí podkladu.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení – slunce. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/497
7/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2017
4/2017
4/2017
4/2017
Text hesla
Bytový dům v Čimické ulici je nad vchody označen domovními znameními provedenými jako reliéfy zdobené na povrchu železnobrodskou mozaikou. Znamení slunce tvoří ležatě obdélná deska bez rámu, která je zasazena ve středu nad vstupem do domu. Na pozadí v několika odstínech modré s bílým středem je zakomponován sluneční kotouč se stylizovanými paprsky v kombinaci oranžových a žlutých kamenů.
Literatura

PEŠATOVÁ, Zuzana. Antonín Drobník. Czechoslovak Glass Review. 1963, roč. 18, č. 9, s. 270–275.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.