Domovní znamení – jabloň

Detail záznamu
Číslo 496
Název Domovní znamení – jabloň
Autor Antonín Drobník
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 1955
Adresa Praha, Čimická 367 / 11
GPS50,1244; 14,4491
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům je součástí zástavby městského obvodu Praha 8 a je situován v místní části Kobylisy. Mozaika je instalována na severovýchodním průčelí nad hlavním vstupem do objektu. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí. Další domovní znamení jsou instalována nad vstupy do sousedních bytových domů, viz záznamy č. 492, 493, 494, 495 a 497. 
Rozměryvýška: 80 cm, šířka: 170 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných kruhových skleněných kamenů (průměr 5 mm a 10 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav poškozeno (2013)
PoškozeníOmítky v parteru budovy jsou znečištěny graffiti. Mozaika je znečištěna tmavými depozity a hnědočervenou barvou. V ploše mozaiky je zřetelných několik vertikálních i horizontálních prasklin. Při okrajích mozaiky lokálně došlo ke ztrátě materiálu (v řádu jednotek).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení – jabloň. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/496
3/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2017
4/2017
4/2017
7/2013
7/2013
Text hesla
Bytový dům v Čimické ulici je nad vchody označen domovními znameními provedenými jako reliéfy zdobené na povrchu železnobrodskou mozaikou. Znamení jabloně tvoří ležatě obdélná deska bez rámu, která je zasazena ve středu nad vstupem do domu. Na bílém pozadí je zakomponována hnědá rozvětvená větev jabloně s listy ve dvou odstínech zelené a se žlutočervenými jablky.
Literatura

VINAŘ, Pavel. Sklo pro architekty. Květy. 2. 2. 1956, roč. 6, č. 5, s. 14–15. 

PEŠATOVÁ, Zuzana. Antonín Drobník. Czechoslovak Glass Review. 1963, roč. 18, č. 9, s. 270–275.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.