Domovní znamení – lípa

Detail záznamu
Číslo 495
Název Domovní znamení – lípa
Autor Antonín Drobník
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 1955
Adresa Praha, Čimická 257 / 15
GPS50,1245; 14,4487
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům je součástí zástavby městského obvodu Praha 8 a je situován v místní části Kobylisy. Mozaika je instalována na severovýchodním průčelí nad hlavním vstupem do objektu. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí. Další domovní znamení jsou instalována nad vstupy do sousedních bytových domů, viz záznamy č. 492, 493, 494, 496 a 497. 
Rozměryvýška: 80 cm, šířka: 170 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných kruhových skleněných kamenů (průměr 5 mm a 10 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2013)
PoškozeníBytový dům je v dobrém stavu. Omítky v parteru budovy jsou znečištěny graffiti. Mozaika je znečištěna tmavými depozity a graffiti. Ve spodní části mozaiky je zřetelná horizontální prasklina a ztráta materiálu (v řádu jednotek).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení – lípa. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/495
3/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2017
4/2017
4/2017
3/2019
3/2019
Text hesla
Bytový dům v Čimické ulici je nad vchody označen domovními znameními provedenými jako reliéfy zdobené na povrchu železnobrodskou mozaikou. Znamení lípy tvoří ležatě obdélná deska bez rámu, která je zasazena ve středu nad vstupem do domu. Na bílém pozadí je zakomponována hnědá lipová větvička s listy ve dvou odstínech zelené a s lipovým květem ve žluté barvě.
Literatura

PEŠATOVÁ, Zuzana. Antonín Drobník. Czechoslovak Glass Review. 1963, roč. 18, č. 9, s. 270–275.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.