Domovní znamení – vlaštovky

Detail záznamu
Číslo 494
Název Domovní znamení – vlaštovky
Autor Antonín Drobník
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 1955
Adresa Praha, Čimická 254 / 19
GPS50,1247; 14,4481
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům je součástí zástavby městského obvodu Praha 8 a je situován v místní části Kobylisy. Mozaika je instalována na severovýchodním průčelí nad hlavním vstupem do objektu. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí. Další domovní znamení jsou instalována nad vstupy do sousedních bytových domů, viz záznamy č. 492, 493, 495, 496 a 497. 
Rozměryvýška: 80 cm, šířka: 170 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných kruhových skleněných kamenů (průměr 5 mm a 10 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav poškozeno (2013)
PoškozeníOmítky v parteru budovy jsou znečištěny graffiti. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit korodující armaturu v jejím podloží (v levém spodním rohu již došlo k narušení mozaiky). Mozaika je znečištěna tmavými depozity a hnědočervenou barvou. Při okraji v levé části mozaiky je zřetelná prasklina. V dráze praskliny došlo ke ztrátě mozaikových kostek (v řádu jednotek).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení – vlaštovky. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/494
3/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2017
4/2017
4/2017
4/2017
Text hesla
Bytový dům v Čimické ulici je nad vchody označen domovními znameními provedenými jako reliéfy zdobené na povrchu železnobrodskou mozaikou. Znamení vlaštovek tvoří ležatě obdélná deska bez rámu, která je zasazena ve středu nad vstupem do domu. Na bílém pozadí jsou zakomponovány dvě letící vlaštovky v kombinaci šedých a černých kamenů.
Literatura

PEŠATOVÁ, Zuzana. Antonín Drobník. Czechoslovak Glass Review. 1963, roč. 18, č. 9, s. 270–275.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.