Domovní znamení – lyra a vavřín

Detail záznamu
Číslo 493
Název Domovní znamení – lyra a vavřín
Autor Antonín Drobník
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 1955
Adresa Praha, Čimická 253 / 21
GPS50,1248; 14,4478
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům je součástí zástavby městského obvodu Praha 8 a je situován v místní části Kobylisy. Mozaika je instalována na severovýchodním průčelí nad hlavním vstupem do objektu. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí. Další domovní znamení jsou instalována nad vstupy do sousedních bytových domů, viz záznamy č. 492, 494, 495, 496 a 497. 
Rozměryvýška: 80 cm, šířka: 170 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných kruhových skleněných kamenů (průměr 5 mm a 10 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav poškozeno (2013)
PoškozeníBytový dům je v dobrém stavu. Omítky v parteru budovy jsou znečištěny graffiti. Mozaika je znečištěna tmavými depozity, hnědočervenou barvou a graffiti. Při svislých okrajích mozaiky jsou zřetelné praskliny a ztráta materiálu (v řádu jednotek).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení – lyra a vavřín. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/493
7/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2017
4/2017
Text hesla
Bytový dům v Čimické ulici je nad vchody označen domovními znameními provedenými jako reliéfy zdobené na povrchu železnobrodskou mozaikou. Znamení lyry a vavřínu tvoří ležatě obdélná deska bez rámu, která je zasazena ve středu nad vstupem do domu. Na pozadí v bílé barvě je zakomponována černá lyra, která je položena na větvičce s vavřínovými listy v kombinaci dvou odstínů zelených kamenů.
Literatura

PEŠATOVÁ, Zuzana. Antonín Drobník. Czechoslovak Glass Review. 1963, roč. 18, č. 9, s. 270–275.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.