Domovní znamení – holubice

Detail záznamu
Číslo 492
Název Domovní znamení – holubice
Autor Antonín Drobník
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
Datace 1955
Adresa Praha, Čimická 233 / 13
GPS50,1244; 14,4489
Umístění umístěno v exteriéru. Bytový dům je součástí zástavby městského obvodu Praha 8 a je situován v místní části Kobylisy. Mozaika je instalována na severovýchodním průčelí nad hlavním vstupem do objektu. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí. Další domovní znamení jsou instalována nad vstupy do sousedních bytových domů, viz záznamy č. 493, 494, 495, 496 a 497. 
Rozměryvýška: 80 cm, šířka: 170 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných kruhových skleněných kamenů (průměr 5 mm a 10 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav poškozeno (2013)
PoškozeníOmítky v parteru budovy jsou znečištěny graffiti. Na pravé straně mozaiky je odhalená zkorodovaná kovová armatura. Důsledkem koroze armatury je poškození okolních omítek ale i mozaikového lože. Mozaika je silně znečištěna tmavými depozity. V ploše mozaiky jsou zřetelné vertikální i horizontální praskliny. V dráze prasklin došlo k poškození několika kostek. Biologické napadení nebylo pozorováno.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení – holubice. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/492
7/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2017
4/2017
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
Text hesla
Bytový dům v Čimické ulici je nad vchody označen domovními znameními provedenými jako reliéfy zdobené na povrchu železnobrodskou mozaikou. Znamení holubice tvoří ležatě obdélná deska bez rámu, která je zasazena ve středu nad vstupem do domu. Na pozadí v několika odstínech modré je zasazena letící bílá holubice, která drží v zobáku červenou vlající stuhu a lipovou větvičku. Na spodním okraji ji doprovází datace 1955.
Literatura

PEŠATOVÁ, Zuzana. Antonín Drobník. Czechoslovak Glass Review. 1963, roč. 18, č. 9, s. 270–275.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.