Sv. Petr a sv. Pavel pod křížem s ukřižovaným Kristem