Svatá rodina nad hrobem rodiny Bursíkovy

Detail záznamu
Číslo 449
Název Svatá rodina nad hrobem rodiny Bursíkovy
Autor Gottlieb Schuller
RealizaceA. Neuhauser, Innsbruck
Datace 19101911
Adresa Praha, Vinohradská
GPS50,0768; 14,482
Umístění umístěno v exteriéru. Areál Vinohradského hřbitova s kostelem sv. Václava je součástí zástavby městského obvodu Praha 10 a je situován v místní části Vinohrady. Mozaika je instalována v prostoru arkád na severním průčelí kostela. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí chráněna svým umístěním.
Rozměryvýška: 90 cm, šířka: 110 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníMozaika je ve velmi dobrém stavu.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Svatá rodina nad hrobem rodiny Bursíkovy. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/449
1/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2014
1/2014
7/2022
7/2022
7/2022
7/2022
7/2022
6/2024
6/2024
6/2024
Text hesla
Hrobka rodiny Bursíkovy je vložena v arkádách kostela na Vinohradském hřbitově. Na stěně je osazen jednoduchý náhrobek z leštěného kamene. V hrotitě ukončené lunetě nad ním se uplatnil motiv Svaté rodiny. V černobílém rámečku na zlatém pozadí se odehrává figurální scéna se třemi postavami – ve středu v červeném šatu stojí na louce se stylizovanými modrými květinami malý Ježíš, který pravou rukou žehná. V pravém rohu kompozice sedí sv. Josef s atributem lilie a naproti v levém Panna Marie v modrém plášti a bílé roušce. Oba rodiče hledí ke svému synovi a modlí se. Mozaiku podle návrhu Gottlieba Schullera zhotovil innsbrucký podnik Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt. Do Prahy byla dodána v květnu roku 1911.
Prameny

Katalog fotografií realizovaných mozaik, návrhů a skic I; Katalog für die Mosaik-Mappen, Mappe XXXVIIIa, č. 27.

Soukromý archiv firmy Tiroler Glasmalerei, Innsbruck, Kniha objednávek 1909–1911, s. 35–36 (1910).

Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/pha03016.html

KOVAŘÍK, Petr. Klíč k pražským hřbitovům. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 212.

KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Evropská tradice a počátek novodobé mozaiky v Čechách a na Moravě. Theatrum historiae. 2017, č. 20, s. 193–222.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.