Alfa a Omega

Detail záznamu
Číslo 404
Název Alfa a Omega
Autor Lumír Šindelář
RealizaceAntonín Klouda
Datace 1993
Adresa Praha, Štulcova
GPS50,0644; 14,4175
Umístění umístěno v exteriéru. Areál s bazilikou sv. Petra a Pavla je součástí zástavby městského obvodu Praha 2 a je situován v centru města v místní části Vyšehrad. Mozaiky jsou instalovány na západním průčelí baziliky, v v tympanonech postranních vstupních portálů. Mozaiky jsou před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněny zahloubením ostění portálů do hmoty zdiva západního průčelí.
Rozměryvýška: 160 cm, šířka: 210 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je zakalené. Hojně se vyskytují bubliny. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníBazilika je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Alfa a Omega. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/404
11/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2014
11/2014
11/2014
11/2014
11/2014
11/2014
11/2014
11/2014
11/2014
11/2014
Text hesla
Mozaiky pro tympanony postranních portálů baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v roce 1993 realizoval mozaikář Antonín Klouda z italského materiálu. Vznikly podle návrhu Lumíra Šindeláře, který o výzdobě shodně komponovaných děl a jejich smyslu zpětně publikoval článek. Oba obrazy v něm podrobně popsal i s významovými aspekty částí kompozice. Mozaiky nesou jako hlavní motiv písmena řecké abecedy alfa a omega situovaná v mandorlách obklopených stylizovanými oblaky. Litery zasazené na neutrálním zlatém pozadí tvoří duhové pásy s nepravidelnými okraji. Barva pozadí odkazuje na techniku středověké mozaiky a kompozičně se váže na další starší mozaiky na průčelí baziliky. Spodní okraje kompozic jsou vyplněny dvanácti pahorky cihlově červeného zabarvení, které podle legendy vynesl král Vratislav, zakladatel Vyšehradské kapituly pro základy chrámu. Ve spodních rozích jsou po bocích pahorků situovány historické postavy, které svými roztaženými křídly ochraňují andělé. Na mozaice Alfa je vlevo vyobrazen první český král Vratislav a vpravo sv. Anežka Česká. Na mozaice Omega je vlevo situována postava Elišky Přemyslovny a vpravo jejího syna Karla IV.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/pha02028.html

ŠINDELÁŘ, Lumír. Mosaiky v postranních tympanonech chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. In: NECHVÁTAL, Bořivoj (red.). Královský Vyšehrad. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, s. 341-345.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.