Slunce

Detail záznamu
Číslo 372
Název Slunce
Autor Miroslav Houra
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
InvestorJednota LSD, Podbořany, okres Louny
Datace 1988
Adresa Postoloprty, B. Němcové 594
GPS50,3606; 13,6961
Umístění umístěno v exteriéru. Objekt nákupního střediska je součástí zástavby v centru města a je situován na západní straně Marxova náměstí. Velkoformátová mozaika je instalována na bočním severním průčelí budovy, směrem do ul. Masarykova. V bezprostřední blízkosti díla se nachází zeleň. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 710 cm, šířka: 250 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti přibližně 15 mm x 12 mm. Použité sklo je čiré. Mozaikové kostky jsou nalepeny tavným lepidlem na hliníkový plát.  )
Stav poškozeno (2015)
PoškozeníObjekt nákupního střediska je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Při okrajích jednotlivých hliníkových plátů a v okolí úchytných šroubů jsou zřejmé ztráty materiálu. Některé šrouby jsou zkorodované. V okolí spojů jednotlivých hliníkových plátů dochází, v důsledku degradace způsobené zatékáním srážkové vody, ke změnám barevnosti. Lokálně bylo ve spárách mezi kostkami pozorováno biologické napadení.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Slunce. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/372
7/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2015
7/2015
7/2015
7/2015, signatura
Text hesla
Nákupní středisko Lučan v Postoloprtech je na fasádě zdobeno vertikální kompozicí Miroslava Houry z roku 1988 (signatura na spodním okraji udává MH 88). Scéna nazvaná Slunce je rozdělena do dvou pásů s mírným odsazením. Centrálním prvkem kompozice je velký rudý sluneční kotouč se žlutooranžovými paprsky, se kterým kontrastuje lidská postava s rozpaženýma rukama.
Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1988. Praha 1988, s. 96.

KARÁSEK, Petr a KOZIOL, Pavel. Střepy rozkvětu. Nástěnné umění ve veřejném prostoru v Ústeckém kraji 50.– 80. léta 20. století. Chomutov, 2015. 

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.