Reklamní poutač nákupního střediska Rubín

Detail záznamu
Číslo 371
Název Reklamní poutač nákupního střediska Rubín
Autor Miroslav Houra
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
InvestorJednota Podbořany
Datace 1981
Adresa Podbořany, Masarykovo nám. 845 / 14
GPS50,2278; 13,4091
Umístění umístěno v exteriéru. Objekt nákupního střediska je součástí zástavby v centru města a je situován na jižní straně Masarykova náměstí. Mozaiky jsou instalovány na severním průčelí budovy, nad hlavním vstupem v úrovni druhého nadzemního podlaží. Mozaiky jsou v celé své ploše vystaveny působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 90 cm, šířka: 300 cm, průměr: 400 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných skleněných kostek a z kamenných kostek. Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2015)
PoškozeníBudova nákupního střediska je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Na hlavním pohledovém průčelí jsou zřejmé vysprávky prasklin v omítkových vrstvách. V dobrém stavu jsou i mozaiky. Skleněné kostky mozaiky s nápisem jsou lokálně znečištěny bílou fasádní nátěrovou barvou. Ztráty materiálu ani biologické napadení nebyly zaznamenány.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Reklamní poutač nákupního střediska Rubín. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 13.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/371
6/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2015
7/2018
Detail mozaiky, signatura, 6/2015
7/2018
6/2015
Dříve opravovaná popraskaná místa na fasádě budovy, 6/2015
7/2018
Text hesla
Reklamní poutač dotvářející od roku 1981 průčelí nákupního střediska v Podbořanech navrhl Miroslav Houra. Jednoduchou kompozici tvoří dva prvky – nápis se jménem obchodu „Rubín“ a medailon, jehož hlavním motivem je stylizovaná rudá květina na pozadí šedých kruhů. Na spodním okraji je označena signaturou MH.
Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1981, s. 76.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.