Abstraktní kompozice (stylizované logo ČSAD)

Detail záznamu
Číslo 309
Název Abstraktní kompozice (stylizované logo ČSAD)
Autor František Tesař, Lubomír Schneider
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
Datace 1989
Adresa Olomouc, Sladkovského 1215 / 41A
GPS49,5843; 17,2862
Umístění umístěno v exteriéru. Areál ČSAD je součástí městské zástavby a je situován v jihovýchodním místní části Olomouce, Hodolany. Mozaika je instalována na jižním průčelí administrativní budovy, v úrovni druhého nadzemního podlaží. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 360 cm, šířka: 780 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 30 mm x 20 mm. Sklo je zakalené. )
Stav poškozeno (2016)
PoškozeníAdministrativní budova je v relativně dobrém stavu, mozaika je dílčím způsobem poškozena. V ploše mozaiky byly zjištěny praskliny a lokálně též ztráty materiálu (v řádu jednotek a v partiích kolem prasklin). Povrch mozaiky je lehce znečištěn prachovými depozity.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Abstraktní kompozice (stylizované logo ČSAD). České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/309
5/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
Text hesla
Mozaika pro průčelí administrativní budovy ČSAD je zdobena stylizovaným logem socialistického dopravního podniku. Návrh díla zhotovil olomoucký výtvarník a autora mnoha mozaik dotvářejících veřejný prostor města Lubomír Schneider. Oproti typografické podobě loga ČSAD, které mělo modrou barevnost a bylo doplněno červeným nápisem, je mozaiková kompozice volnější a barevnější.
Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře

Literatura

JENIŠTA, Jan, DVOŘÁK, Václav, MERTOVÁ, Martina. Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 19451989. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, s. 278.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.